સ્ટાર ઉત્પાદનો

આપણે કોણ છીએ

Ningbo Autrau Electric Appliance Co.,Ltd એ સુસજ્જ પરીક્ષણ સાધનો અને મજબૂત ટેકનિકલ બળ સાથે કાર એક્સેસરીઝનું વ્યાવસાયિક ઉત્પાદક છે. અમે મીની થર્મોઈલેક્ટ્રીક કાર ફ્રિજ, ઠંડી અને ગરમ ઇલેક્ટ્રિક મોબાઈલ બોક્સ અને કાર આઈસ પેક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ.

આપણે કોણ છીએ